Provincie zet druk op KPN om Omrop weer op te nemen in tv-pakket

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

KPN moet Omrop Fryslân weer in heel Nederland opnemen in het tv-pakket, vindt de provincie. In een brief aan de raad van bestuur eist de provincie dat KPN binnen twee weken met een concreet voorstel komt, zoals in een eerder gesprek is toegezegd.

KPN is bang voor onbegrip als er een uitzondering wordt gemaakt voor Omrop Fryslân, maar de provincie kan zich dat moeilijk voorstellen. ,,De bijzondere positie van de Friese taal (en daarmee ook die van Omrop Fryslân) is landelijk bekend.’’ De provincie verwijst ook naar verdragen en wetten waarin deze status is vastgelegd.