Provincie wil woningbouw Waddeneilanden vlot trekken

Door op korte termijn ruimte voor woningbouw toe te staan op de Waddeneilanden wil gedeputeerde Klaas Kielstra de eilander woningmarkt vlot trekken. Uit onderzoek blijkt dat de huizenmarkt voor enkele doelgroepen op slot zit.

Vraag en aanbod op de eilander woningmarkt is onderzocht door adviesbureua KAW in opdracht van Streekwerk Waddeneilanden. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân. Het vinden van een geschikte woning op één van de eilanden blijkt lastig.

Kielstra merkt op dat daardoor jongeren vertrekken naar de vaste wal en het moeilijk is om nieuwe werknemers onderdak te bieden. De woningmarkt op de eilanden is bijzonder en wijkt sterk af van de rest van de provincie. Er zijn meer gelijkenissen met de Randstad. De prijzen van koopwoningen liggen ver boven het provinciaal gemiddelde, zo blijkt uit het onderzoek. De huizen zijn daardoor onbetaalbaar voor starters en jonge gezinnen met een gemiddeld inkomen.

Tegelijkertijd is de doorstroming op de huurmarkt gering. Mensen blijven lang in hun huurwoning, ook al is hun inkomen hiervoor te hoog. Ze kunnen niet doorstromen omdat er geen particuliere huurwoningen of koopwoningen beschikbaar zijn. Het rapport beveelt een gezamenlijke aanpak aan om de doorstroming op gang te brengen. ,,Er gebeurt pas iets als alle partijen met elkaar in beweging komen en gezamenlijk stappen zetten.” De onderzoekers beschrijven de beweging als een spel van radertjes, die niet afzonderlijk van elkaar kunnen bewegen. De gemeenten hebben hierin de regie.

Nieuws

menu