Provincie wil noodrasters paraat hebben voor wanneer zwervende wolf voor overlast zorgt

Wolf. FOTO SHUTTERSTOCK

De provincie Fryslân wil noodrasters – en vrijwilligers die ze kunnen plaatsen – achter de hand hebben wanneer zich een zwervende wolf aandient die voor veeschade en overlast zorgt.

Dat is een van de lessen die Gedeputeerde Staten leren van de ervaringen in het Noord-Brabantse Heusden, waar een wolf vorig voorjaar tientallen schapen doodde. Het dier trok later zuidwaarts en werd in september in Frankrijk doodgeschoten.

Projectgroep

De provincie besteedt het voorkomen van wolvenschade vanaf half april uit aan de dan op te richten Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF). Die wordt voor drie jaar op gang geholpen met 99.000 euro. Mocht zich in die periode een wolf in Friesland vestigen, dan wordt de projectgroep omgevormd tot een gebiedscommissie met een ruimer takenpakket.

De groep, met vertegenwoordigers van landbouw, natuur en overheden, wordt nu gevraagd een proefproject op te zetten om schade door rondzwervende wolven te voorkomen. Dan gaat het nadrukkelijk niet om het weren van zo’n dier, stellen GS. Een pilot moet passen binnen de geldende regels, waarin het niet is toegestaan wolven tegen te houden of te verjagen.

Bewakers

GS opperen een aantal opties die wel het onderzoeken waard zijn. Het gaat dan om een wolfbestendige inrichting van nachtverblijven van vee, onderzoek naar gebruiksvriendelijker rasters en het inzetten van bewaking, variërend van elektronische hulpmiddelen tot dieren. Dat kunnen Anatolische herdershonden zijn, maar ook ezels, lama’s en alpaca’s.

De Projectgroep zou zich niet alleen moeten richten op de advisering over wolvenschade en het voorkomen daarvan. Onderdeel van het takenpakket is ook het onder de aandacht van de mienskip brengen van de waarde en betekenis van de wolf.

Nieuws

Meest gelezen