Provincie wil miljoenenklus visrivier onderhands gunnen

Ten westen van het Kazemattenmuseum is een graafmachine maandag begonnen met de aanleg van een rivier onder de Afsluitdijk. FOTO HANS DEN HARTOG

Een miljoenenklus voor de aanleg van de Vismigratierivier wordt waarschijnlijk onderhands gegund aan aannemerscombinatie BAM en Van Oord.

De provincie wil dit doen zonder Europese aanbesteding, al lopen de kosten volgens gedeputeerde Avine Fokkens in de miljoenen. De belangrijkste reden is de snelheid: BAM en Van Oord zijn nu toch al bezig met de verbetering van de Afsluitdijk. Als er een andere aannemer zou moeten komen, zou die pas kunnen beginnen zodra het werk aan de Afsluitdijk klaar is.

Dat zou risico’s met zich meebrengen, plus misgelopen synergievoordelen en dreigende vergunningskwesties. Fokkens schat het financiële risico van uitstel op 9,7 miljoen, waarbij ze ook rekening houdt met stijgende materiaalkosten.

Volgens de gedeputeerde lijkt het erop dat het gunnen van de klus aan BAM en Van Oord juridisch wel houdbaar is. Wel houdt ze een slag om de arm: andere bedrijven kunnen er nog bezwaar tegen maken.

De Vismigratierivier moet vistrek mogelijk maken tussen Waddenzee en IJsselmeer. Het project kost al met al veertig miljoen euro.

Nieuws

menu