Provincie wil meer ruimte voor jagers

Steenmarter.

De provincie Fryslân wil jagers meer invloed geven bij de bestrijding van ganzenoverlast en weidevogelpredatie.

Woensdag bespraken Provinciale Staten een startnotitie die moet leiden tot meer armslag voor de Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân. Die bestaat uit vertegenwoordigers van boeren, grondeigenaren, jagers, terreinbeherende organisaties en agrarische natuurverenigingen.

Het college van Gedeputeerde Staten wil alleen nog de kaders vaststellen voor de ganzenaanpak en de bestrijding van predatoren van weidevogels. De FBE krijgt meer vrijheid bij de invulling ervan.

‘Oan dy knop kinne wy net draaie’

De definitieve notitie moet nog geschreven worden maar het CDA, de PvdA, de ChristenUnie, de VVD en Forum voor Democratie dienden alvast een motie in om het nieuwe beleid al volgend jaar in te laten gaan. Volgens Attje Meekma van het CDA is dat nodig om de grutto te redden. Ze erkende dat weidevogels te lijden hebben omdat hun leefgebieden onder druk staan. Maar een snelle oplossing is volgens haar nog niet in zicht. ,,Oan dy knop kinne wy net draaie.’’

Daarom kiest het CDA ervoor om aan ,,de knop fan de predaasje’’ te draaien. Meekma: ,,It CDA is net in partij dy’t rücksichtslos sjitte tastean wol.’’ Maar huiskatten, andere predatoren en soms ook ooievaars moeten volgens haar worden aangepakt.

De Partij voor de Dieren (PvdD), de SP en GroenLinks zijn tegen de plannen. Ze noemden de aanpak van predatie ,,symptoombestrijding’’. Rinie van der Zanden van de PvdD: ,,In dit huis hoor ik het CDA en de ChristenUnie vaak zeggen dat we zorgvuldig moeten omgaan met Gods schepping. Maar vervolgens zijn het juist deze partijen die voorop gaan in de jacht op predatoren zonder dat ze de werkelijke oorzaken van de ganzenoverlast en de teruggang van de weidevogels willen aanpakken.’’

‘Dat spoort niet met elkaar’

Secretaris Robbert de Vries van de FBE Fryslân stelt dat zijn organisatie de extra armslag goed kan gebruiken bij de aanpak van de ganzen-overlast. Tot nog toe krijgt de FBE in de winter vrijstellingen voor de ganzenbestrijding terwijl er in de zomer gewerkt moet worden met ontheffingen waarin allerlei verschillende voorwaarden staan. ,,Dat spoort niet met elkaar.’’

De aanpak van weidevogelpredatie zal volgens De Vries niet meteen veranderen. Landelijk is geregeld dat de vos mag worden bejaagd. ,,Die schade is daardoor onder controle.’’ Op grotere schaal steenmarters doden, is niet mogelijk. ,,Dan moet je kunnen aantonen dat predatie ook werkelijk door steenmarters plaatsvindt.’’ In acht gebieden in Friesland is dat geconstateerd waardoor de dieren daar mogen worden bejaagd. ,,Maar in andere gebieden kun je ze niet zomaar aanpakken.’’

De Vries stelt dat er door het dramatische weidevogelseizoen dit jaar veel politieke druk is om meer aan predatie te doen. ,,Maar eigenlijk heeft dat geen zin als je niet ook de leefomstandigheden in de vogelgebieden op orde brengt.’’

GroenLinks vroeg, gesteund door de PvdA, of er mogelijk binnen de FBE ook een plek gevonden kan worden voor een belangenbehartiger vanuit de natuur. Omdat de de jacht discussie oproept, is dat handiger, denken ze.

Nieuws

menu