Verzakkingen van huizen groeien provincie Friesland boven het hoofd, miljoenen uit Den Haag zijn nodig: 'Wij lopen tegen grenzen aan'

De verzakkingen van huizen door funderingsproblemen in het Friese veenweidegebied worden de provincie, Wetterskip Fryslân en gemeenten te veel. Zij vragen Den Haag om hulp en om miljoenen.

Een scheur in een muur door verzakkingen.

Een scheur in een muur door verzakkingen. Foto archief/Marcel Jurian de Jong

De funderingsproblemen als gevolg van droogte en het (lage) waterpeil in het veenweidegebied nemen toe. Volgens de Friese overheden is er bij ongeveer 8100 woningen in 7 gemeenten kans op funderingsschade. Maar dit getal is ‘met grote onzekerheden omgeven’, staat in een brief aan het Rijk. Het aantal meldingen dat al bij het Fries Funderingsloket is binnengekomen, is ‘het topje van de ijsberg’.