Provincie wil geld van kleine gasvelden gebruiken voor Friese energietransitie: 'Wy wolle gjin Grins 2 wurde'

De provincie wil geld zien van de gaswinning uit bestaande kleine velden. Dit geld kan worden ingezet voor de Friese energietransitie. Staatssecretaris Vijlbrief komt langs voor overleg.

Gaswinlocatie in Nijega.

Gaswinlocatie in Nijega. FOTO ARCHIEF/JILMER POSTMA

Momenteel krijgt Friesland voor de winning uit kleine velden geen euro terug van het rijk. Alleen landeigenaren ontvangen wat pacht. Dat moet anders, vindt gedeputeerde Friso Douwstra. Er dient een compensatie te komen voor de regio. Onlangs is dit ook afgesproken voor de toekomstige winning bij Ternaard. Zo’n financiële regeling moet de norm worden, niet alleen voor nieuwe gasvelden zoals Ternaard, ook voor bestaande velden.

Nieuws

menu