Provincie wil boeren helpen als de wolf komt

Opnieuw wolf gezien in Friesland: het dier werd in de omgeving van Katlijk gefilmd Foto: JULIAN STRATENSCHULTE

De provincie Fryslân roept een projectgroep in het leven om boeren en landbouweigenaren te informeren en bij te staan als de wolf komt.

In de PPWF, de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân, krijgen verschillende adviesgroepen een plekje. Zij moeten samen nadenken over hoe boeren en landeigenaren moeten omgaan met de mogelijke komst van de wolf naar de provincie en hoe schapen en andere dieren beschermd moeten worden tegen de wolf.

Onder andere LTO Noord, Stichting Beheer Platforum Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders, Friesch Particulier Grondbezit, Vereniging Friese Gemeenten en Kollektievenberied Fryslân zijn gevraagd zitting te nemen in de groep die vijf keer bij jaar bij elkaar moet komen.

Wachten op de wolf

De adviesgroep wordt opgericht op initiatief van Provinciale Staten. Een meerderheid in de provinciale politiek wil graag dat de provincie boeren en andere grondeigenaren informeert over de wolf en helpt bij eventuele schade. Gedacht wordt aan het inkopen en opslaan van speciaal materiaal dat ingezet kan worden als de wolf door de provincie trekt. Mocht een wolf zich in Friesland settelen, dan kan de projectgroep opschalen en zich omvormen tot een gebiedscommissie.

Onder andere in Drenthe, Overijssel en Gelderland faciliteert de provincie zulke adviescommissies. De PPWF zal dit jaar voor het eerst bijeenkomen. De provincie wil de werking van de PPWF in 2023 evalueren.

Nieuws

Meest gelezen