Provincie vreest kaalslag in voortgezet onderwijs

Kleine scholen voor voortgezet onderwijs op het Friese platteland worden in hun voortbestaan bedreigd door krimp. De provincie noemt de situatie 'urgent'.

Het Dockinga College in Ferwert.  FOTO LC

Het Dockinga College in Ferwert. FOTO LC

De provincie spreekt haar zorgen uit in het ‘Kennisdossier Onderwijs en krimp’. ,,De beschikbaarheid en bereikbaarheid van een breed voortgezet onderwijsaanbod is mede bepalend voor de leefbaarheid van onze provincie’’, aldus het rapport.