Provincie verkoopt allerlaatste obligaties

Het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. FOTO: LC

De provincie Fryslân heeft eind juni een koerswinst van 4,1 miljoen euro behaald met de verkoop van de laatste obligaties uit de provinciale beleggingsportefeuille.

Vorig jaar al verdiende de provincie bijna 50 miljoen met de verkoop van obligaties. ,,Dit is in ôfslúting fan in tiidrek’’, zei gedeputeerde Sietske Poepjes.

Na het faillissement van de bank Icesave in 2008 mochten provincies geen nieuwe obligaties meer aangaan.

Nieuws

menu