Provincie verkent verhuizen bunzingen

Bunzing.

Bunzing. Foto Shutterstock

De provincie onderzoekt of het mogelijk is bunzingen te vangen en te verhuizen van weidevogelgebieden naar plekken waar ze geen nesten kunnen uithalen.

De verkenning volgt op het onderzoek naar de predatie door steenmarters in weidevogelkernen. Dit voorjaar zijn met een provinciale ontheffing op acht plaatsen negentig steenmarters gevangen en daarna gedood. Volgend jaar gebeurt dat in veertien gebieden.

In het geval van de bunzingen is het niet de bedoeling deze te doden, maar ze over te brengen naar gebieden waar ze geen schade kunnen aanrichten aan legsels van weidevogels. Plan is om de dieren te voorzien van gps-loggers, waarmee onderzoekers hun actieradius en leefgebied kunnen bepalen.

Dit jaar zijn met camera’s 1323 weidevogelnesten gevolgd. Meer dan de helft viel ten prooi aan rovers. In 58 gevallen was de bunzing de dader. Diens aandeel in de predatie viel vooral op in Skrok & Skrins, Hegewiersterfjild en Lionserpolder.