Provincie stimuleert Fryske Simmerskoallen

Foto LC

De provinsje Fryslân is bereid het idee voor Simmerskoallen foar it Frysk van de Ried fan de Fryske Beweging te promoten.

Zomerscholen bestaan al in Leeuwarden, Franeker en Sneek, het zou mooi zijn als daar ook extra aandacht voor het Fries komt, vindt de Fryske Beweging. Donderdag was er overleg over met gedeputeerde Sietske Poepjes.

Zij wil het idee bij scholen onder de aandacht brengen, maar het is aan de schoolbesturen en scholenkoepels zelf om er wat mee te doen.

Nieuws

menu