Provincie stelt nieuwe busconcessie twee jaar uit, gaat over op noodconcessie

FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Er komt voorlopig geen nieuwe busconcessie in Friesland. De provincie wil de aanbesteding voor de nieuwe busconcessie met twee jaar uitstellen. Dat betekent dat Arriva nog zeker twee jaar het Friese busvervoer mag verzorgen.

Gedeputeerde Avine Fokkens (VVD, verkeer en vervoer) zet de aanbesteding nu niet door, omdat de verwachting is dat busvervoerders terughoudend zullen zijn met het inschrijven op de nieuwe aanbesteding. Dat zou slecht zijn voor het openbaar vervoer in de provincie, zegt ze. Vervoerder Arriva zag de afgelopen maanden de helft van het aantal passagiers wegvallen.

Fokkens kiest er nu voor om met een overbruggingsconcessie van twee jaar te komen. Ze start daarvoor een procedure op. Het aanbieden van vervoer zonder concessie is namelijk verboden.

Arriva beste gegadigde voor noodconcessie

De huidige concessie loopt eind 2021 af. Arriva, met het hoofdkantoor in Heerenveen, heeft op dit moment het Friese busvervoer in handen. De nieuwe busconcessie heeft een looptijd van tien jaar en zou lopen van 2022 tot eind 2032. Die termijn schuift nu op.

Fokkens gaat eerst met Arriva om tafel om te kijken of ze tot een overbruggingsconcessie kunnen komen. De al vastgestelde Nota van Uitgangspunten voor 2022-2032 geldt als uitgangspunt.

Eén concessie voor hele provincie

De provincie telt nu nog verschillende concessiegebieden: Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog, en de concessie Zuidoost-Fryslân en Wadden. De concessies zouden een looptijd hebben tot eind 2020, maar werden in 2017 al met twee jaar verlengd, om vervolgens samengevoegd te worden. De nu uitgestelde aanbesteding wordt de eerste aanbesteding voor het busvervoer in de hele provincie.

Nieuws

menu