Provincie stelt geld beschikbaar om asbestdaken te veranderen in zonnedaken

FOTO PROVINSJE FRYSLÂN

De provincie Fryslân wil eigenaren van grote daken en energiecoöperaties helpen bij het ombouwen van asbestdaken tot zonnedaken. Daarvoor stelt de provincie 150.000 euro beschikbaar, goed voor 20 daken.

Inwoners die aangesloten zijn bij een energiecoöperatie profiteren van de opbrengst van de zonnepanelen. De coöperatie huurt het dak en van die opbrengsten kan de eigenaar van het dak (bijvoorbeeld een boer) de asbestsanering bekostigen. De opgewekte groene stroom gaat naar het elektriciteitsnet.

De afgelopen jaren zijn al 405 grote asbestdaken in Friesland aangepakt. De zogenoemde ‘Samen zonder asbest’-aanpak geldt sinds 2017 en houdt in dat ook huishoudens - via een energiecoöperatie - baat kunnen hebben bij een groot zonnedak, omdat de coöperatie het dak huurt van desbetreffende dakeigenaar.

Nieuwe projecten kunnen ingediend worden via www.samenzonderasbest.nl .

Nieuws

menu