Provincie slaat alarm bij minister: wijs nu geen nieuwe Friese Natura 2000-gebieden aan. 'Op deze manier verdwijnt draagvlak'

De stikstofuitstoot moet in meerdere regio’s nog verder omlaag en bovendien komen er waarschijnlijk drie nieuwe Natura 2000-gebieden bij. De provincie slaat alarm over een nieuw Haags voorstel.

Rond het meer de Fûgelhoeke bij Hemelum wordt nieuwe stikstofgevoelige natuur aangewezen: veenmosrietland en hoogveenbos. Op de achtergrond de Moarre, aan de horizon het IJsselmeer.

Rond het meer de Fûgelhoeke bij Hemelum wordt nieuwe stikstofgevoelige natuur aangewezen: veenmosrietland en hoogveenbos. Op de achtergrond de Moarre, aan de horizon het IJsselmeer. Foto: Marco Keyzer

Het gebeurt overhaast, lopende gebiedsprocessen zullen ‘hevig gefrustreerd’ raken en daardoor raakt ook het uiteindelijke doel van natuurherstel uit zicht. In een brief aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) is het provinciebestuur ongewoon fel. In het kort: kom niet met nog meer natuurbeschermingseisen, nu er net overleggen beginnen om aan de huidige eisen te voldoen. En wijs daarom nu ook geen nieuwe Friese Natura 2000-gebieden aan.