Provincie schuift nieuwe weg Sneek-Leeuwarden op lange baan

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De provincie start nog dit jaar een onderzoek naar de toekomst van de N354 tussen Sneek en Leeuwarden. Een nieuw tracé is voorlopig niet aan de orde.

Op termijn loopt de weg tegen grenzen aan, verwacht gedeputeerde Sietske Poepjes. Tussen Scharnegoutum en Dearsum rijden doordeweeks dagelijks ongeveer 10.000 voertuigen en tussen Tsienzerbuorren en de A32 zijn dat er 11.000.

Mogelijk neemt het aantal voertuigen toe, is de verwachting, tot 14.000 in 2030 en 15.500 in 2040. De provincie zegt die verwachting te baseren op een nieuw model van Rijkswaterstaat.

Op korte termijn zet de provincie in op verandering van rijgedrag om de verkeersveiligheid te vergroten. Het gaat dan ook om controles en handhaving.

Ook volgen ingrepen bij de kruispunten van de N354 ter hoogte van de afslagen Raerd en Easterwierum in de vorm van een rotonde of een ovonde. In Tsienzerbuorren kan de snelheid naar 60 kilometer. Daarmee is de veiligheid volgens Poepjes ook op middellange termijn (zeker tien jaar) afdoende verbeterd.

Nieuws

Meest gelezen

menu