Provincie schiet eigenaren van klein vastgoed te hulp bij verduurzaming

Ledlamp. FOTO PIXABAY

Zo’n vijfhonderd pandeigenaren, van bijvoorbeeld schoolgebouwen, musea en dorpshuizen, kunnen vanaf het voorjaar van 2021 hulp krijgen van de provincie Fryslân om hun gebouw te verduurzamen. Hiervoor krijgt de provincie bijna 2 miljoen euro van het rijk.

De vastgoedeigenaren kunnen naar de provincie stappen voor advies en ondersteuning. Dan kunnen bijvoorbeeld duurzaamheidscoaches adviseren over maatregelen, de financiering van die maatregelen en de uitvoering. De kosten voor de realisatie zijn wel voor eigen rekening.

Het gaat vooral om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed, bij wie het vaak ontbreekt aan tijd, kennis en mensen om deze verduurzaming in gang te zetten. Als voorbeeld noemt de provincie kleinere gemeenten, schoolbesturen, zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen.

In totaal verdeelt het rijk 24 miljoen euro over de provincies voor dit doel.

Nieuws

menu