Provincie roept nieuwe subsidie in het leven: 50.000 euro om weidevogelnesten te beschermen

Een grutto. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Er is door Provincie Fryslân 50.000 euro uitgetrokken om te zorgen voor een betere bescherming van weidevogelnesten en kuikens.

Grondeigenaren met nesten en kuikens kunnen subsidie aanvragen bij de provincie. Voor ieder nest ligt er 60 euro klaar. Met dat geld kunnen grondeigenaren beschermende maatregelen treffen. Zo moet er in totaal achthonderd vierkante meter land onbewerkt blijven zo lang de kuikens nog aanwezig zijn. Er mag dan niet gemaaid worden of ander agrarisch werk worden verricht.

De subsidie is in het leven geroepen om percelen waar veel weidevogelnesten en kuikens zijn, beter te beschermen. De regeling wordt in 2023 opengesteld. Dit jaar kunnen grondeigenaren subsidie aanvragen tussen 3 mei en 10 juni. Eigenaren die al een andere subsidie krijgen voor het beschermen van de dieren, komen hier niet voor in aanmerking.

Nieuws

menu