Provincie moet breken met de RUG en studie Fries naar Leeuwarden halen, vindt It Skriuwersboun

De provincie Fryslân moet de samenwerking met de RUG stopzetten en de studie Fries bij een andere universiteit onderbrengen. Dat schrijft It Skriuwersboun in een brief aan gedeputeerde Sietske Poepjes.

Willem Verf

Willem Verf FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

‘It mei net sa bliuwe dat wy skriuwe yn in taal dy’t gjin folweardich professoraat en wittenskiplike oplieding mear hat’, vindt voorzitter Willem Verf van de vereniging van Friese schrijvers en dichters. Er moet zo snel mogelijk weer een hoogleraar Fries komen, die dan ook in Leeuwarden moet worden gestationeerd – maar niet meer via de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).