Provincie wil meer Fries op peuterspeelzalen. In 2028 moet meer dan 80 procent meertalig zijn, nu is dat 65 procent

Voor het Fries is het van groot belang als kinderen al op jonge leeftijd de memmetaal ook buiten de thuisomgeving horen en kunnen gebruiken.

Voor het Fries is het van groot belang als kinderen al op jonge leeftijd de memmetaal ook buiten de thuisomgeving horen en kunnen gebruiken. Foto: Jilmer Postma

In 2028 moet meer dan 80 procent van de peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties in Friesland tweetalig zijn. Dat is de ambitie van de provincie Fryslân.

Op dit moment is dat circa 65 procent, zo blijkt uit onderzoek van Dingtiid, de provinciale adviesorganisatie voor het Fries. De provincie telt bijna 400 peuterspeelzalen. Op zo’n 260 locaties is sprake van tweetaligheid. Daar kunnen kinderen tot en met 4 jaar ook in Fries aangesproken worden.

Killing foar in taal