Provincie maakt 3,2 miljoen euro vrij om Friestalig onderwijs te verbeteren

Demonstatie van Sis Tsiis voor meer Fries op scholen in 2019 in Leeuwarden. FOTO NIELS WESTRA

Om het schoolvak Fries te verbeteren kunnen alle scholen in Friesland vanaf 22 februari een subsidie aanvragen. Deze subsidie kan gebruikt worden om docenten Fries bij te scholen, extra lesmateriaal aan te vragen en docenten die een opleiding Fries volgen tijdelijk te vervangen.

De komende vier jaar stelt de provincie Fryslân hiervoor ieder jaar 800.000 euro beschikbaar. De subsidieregeling geldt niet alleen voor basis- en middelbare scholen, want ook kinderopvanglocaties, scholen in het speciaal onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs kunnen een subsidieaanvraag doen.

Van 22 februari tot en met 18 mei 2021 kunnen de eerste aanvragen ingediend worden, dan is er 400.000 euro beschikbaar. Na de zomervakantie volgt de tweede openstelling en is er opnieuw 400.000 euro te verdelen. Een school kan per openstellingstermijn één aanvraag indienen.

Een aanvraag kan over meerdere onderdelen van de regeling gaan, bijvoorbeeld voor een opleiding Friese taal en cultuur voor een leerkracht én de compensatie om deze leerkracht vrij te roosteren. Het maximale subsidiebedrag per school is 13.500 euro.

Nieuws

menu