Provincie kritisch over archeologische opgraving bij Wirdum

Archeologen graven een waterput uit, met op de achtergrond het voorhuis van een negentiende-eeuwse boerderij.

De gemeente Leeuwarden is onzorgvuldig geweest bij archeologisch onderzoek aan de Brédyk in Wirdum. Dat zegt het provinciebestuur.

Op het terrein van kernfokbedrijf CRV zijn in 2016 opgravingen gedaan naar een terp uit de IJzertijd. Maar dat is niet op het hele perceel gebeurd: op de plaats van één beoogde bouwput bleef dit achterwege. Daardoor is archeologische informatie verloren gegaan. Bij de provincie is daarover een klacht ingediend.

Volgens de provincie is er niet willens en wetens gehandeld, maar waren er wel onzorgvuldigheden. Een vergunningvoorschrift is overtreden, een verplichte controle is niet uitgevoerd en de gemeentearcheoloog mocht de aanpak zowel opstellen als goedkeuren.

Lees ook: Een boerderij en veertigduizend scherven

Nieuws

Meest gelezen

menu