Provincie kan vijf Friese PAS-melders legaliseren na uitspraak Raad van State over stikstofuitstoot

Vijf PAS-melders tussen Bolsward en Harlingen kunnen gelegaliseerd worden, dankzij een recente uitspraak van de Raad van State.

PAS-melders zijn veelal veehouderijbedrijven die onder het vorige stikstofbeleid geen vergunning hoefden aan te vragen.

PAS-melders zijn veelal veehouderijbedrijven die onder het vorige stikstofbeleid geen vergunning hoefden aan te vragen. Foto: LC

De veehouders worden binnenkort geïnformeerd door de provincie. Ze hebben geen natuurbeschermingswetvergunning meer nodig omdat hun bedrijven op meer dan 25 kilometer afstand gelegen zijn van het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige natuurgebied.

Tussenvonnis doortrekken A15