Provincie gaat in hoger beroep tegen ganzenuitspraak rechtbank

FOTO

FOTO ANP

De provincie Fryslân gaat in hoger beroep in zes zaken rondom de tegemoetkoming van ganzenschade. Zes boeren werden 13 maart door de rechtbank Noord-Nederland in het gelijk gesteld.

De boeren waren in beroep gegaan tegen hun tegemoetkoming in de ganzenschade. Deze boeren bezitten gronden buiten ganzenfoerageergebieden, opvanggebieden voor overwinterende ganzen. Wanneer ganzen in gebieden buiten het foerageergebied schade aanrichten, geldt er een eigen risico van 20 procent voor de boer. Deze boeren weigeren die tegemoetkoming in de schade van 20 procent te betalen.