Provincie Fryslân wil de wolf weren, maar internationale regels staan dat mogelijk in de weg

De wolf is niet welkom in Friesland ANP

Friesland krijgt een commissie die de wolf buiten de provinciegrenzen moet houden. Maar internationale regels staan die opdracht mogelijk in de weg.

Een meerderheid in de Staten wil dat een groep experts wordt samengesteld om een plan van aanpak te maken om de wolf, die zich door Nederland beweegt, buiten Friesland te houden. Op dit moment bevindt zich – voor zover bekend – geen wolf in de provincie. VVD, CDA, Forum voor Democratie, PVV en ChristenUnie willen dat graag zo houden. Het dier wordt door hen gezien als gevaar voor schapen en huisdieren. ,,De wolf past net yn ús provinsje’’, aldus Marten Dijkstra (VVD).

Het is de vraag of de wens van de partijen uitvoerbaar is. Internationale regels staan de maatregelen die de commissie zou moeten nemen, niet toe. De wolf is een beschermde diersoort in Europa. Het Europees Hof van Justitie sprak zich hier vorige week nog over uit: elke plek waar de wolf komt, moet worden beschouwd als zijn leefgebied, ook al is het dichtbevolkt. Opzettelijk vangen of doden is verboden.

‘Der moat mar in hek om Fryslân’

FNP-gedeputeerde Klaas Fokkinga (landbouw/soortenbeleid) moet dan ook niets hebben van het plan, zei hij gisteren tijdens de behandeling van het voorstel. Hij vindt het instellen van zo’n gebiedscommissie overbodig, ,,omdat de wolf hjir no hielendal net is’’. Al gemaakte afspraken staan zo’n commissie in de weg, zei hij.

Het voorstel lokte cynische reacties uit bij andere partijen. Zij wezen op de flinterdunne juridische houdbaarheid. ,,Der moat mar in hek om Fryslân’’, sprak Sijbe Knol (FNP) sarcastisch. ,,Moet er nu om elk schaap een hekje?’’, vroeg Hetty Jansen (PvdA) zich af.

Indiener Dijkstra vond dat de partijen het probleem ridiculiseerden en dat de provincie nu te weinig doet.

Gespot

De wolf is in de afgelopen maanden gespot bij Donkerbroek en Bakkeveen. Drenthe bereidt zich voor op de komst van het roofdier naar het Drents-Friese Wold. In die provincie is een commissie ingesteld die zich bezig gaat houden met het vergoeden van schade.

Wolven hebben sinds 2015 38 schapen doodgebeten in Friesland. Daartegenover staan 45 gevallen waarbij later bleek dat een hond de boosdoener was. De provincie keerde in 2019 2500 euro uit aan houders voor hun doodgebeten schapen. Dit jaar staat de teller op 950 euro.

Nieuws

menu