Provincie Fryslân mist stikstofplannen in rijksbegroting: 'We sudderje sa wat troch'

Het kabinet komt niet met extra geld, maar ook niet met een inhoudelijke richtlijn voor de verdere aanpak van de stikstofproblemen. Gedeputeerde Klaas Fokkinga spreekt van een ,,miste kâns”.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga. FOTO PROVINCIE FRYSLÂN

,,Ik hie hoopt dat se der dochs wat oer sizze soenen. Miskien net ien op ien in plan, mar dochs wol eleminten. Mar it is gewoan net bard.”

Nieuws

menu