Provincie levert analyses natuurgebieden niet 1 april in maar 1 juli. MOB-voorman Johan Vollenbroek vermoedt opzet om tijd te kopen met vergunningverlening

De provincie Fryslân is er niet in geslaagd om de natuurdoelanalyses van de stikstofgevoelige natuurgebieden voor 1 april af te ronden. Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) vermoedt opzet.

Van Oordt's Mersken, een van de stikstofgevoelige natuurgebieden in de provincie.

Van Oordt's Mersken, een van de stikstofgevoelige natuurgebieden in de provincie. Foto: niels de vries

De provincie hoopt nu uiterlijk 1 juli de natuurdoelanalyses van de tien stikstofgevoelige natuurgebieden in te leveren bij de Ecologische Autoriteit. Het onderzoek naar de staat van de natuur vergt meer tijd dan verwacht, zo maakte gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) dinsdagmiddag bekend.

Liever kwaliteit dan snelheid