Provincie Fryslân heeft 1,3 miljoen euro beschikbaar voor Friezen met goede projectideeën

FOTO PROVINCIE FRYSLÂN

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 11 januari tot en met 4 februari 2021 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. Er is 1,3 miljoen euro beschikbaar voor heel Friesland.

Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Initiatiefnemers krijgen in verband met corona langer tijd om hun project te realiseren. Adviescommissies met betrokken inwoners van de regio’s beoordelen de projectaanvragen op onder andere draagvlak en duurzaamheid.

Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk en Doarpswurk.

Nieuws

menu