Provincie Fryslân gaat huiseigenaren betrekken bij oplossen funderingsschade

Natuurgebied De Deelen.

Natuurgebied De Deelen. FOTO ARCHIEF/NIELS DE VRIES

De provincie Fryslân zal komend voorjaar een ‘funderingstafel’ oprichten die oplossingen aandraagt voor de problemen met funderingen van huizen in het veenweidegebied.

Op voorspraak van GrienLinks schuiven er naast deskundigen ook huisbezitters aan in de op te richten adviescommissie. Statenlid Jochem Knol van GrienLinks pleitte met succes voor het betrekken van huiseigenaren bij het zoeken naar een oplossing voor de problemen die kunnen ontstaan aan de funderingen van huizen. Volgens de partij ontbreken woningeigenaren aan overlegtafels tussen belangenorganisaties, natuurclubs en provincie.

In het Friese veenweidegebied staan zeker 3600 woningen die gebouwd zijn op houten palen. Omdat in de afgelopen tientallen jaren de waterpeilen in de verschillende gebieden zijn verlaagd, zijn deze palen droog komen te staan. Daardoor kan rotting optreden, wat scheuren in huizen kan veroorzaken. De huisbezitters moeten daarvoor gecompenseerd worden, vindt de politiek. Knol sprak van een stille ramp.

De provincie heeft vooralsnog geen geld om huisbezitters tegemoet te komen. Gedeputeerde Douwe Hoogland wil door huisbezitters te betrekken bij het zoeken naar oplossingen ,,gjin ferwachtingen skeppe’’. Hij spreekt over een taak van het rijk. Er zullen miljoenen euro’s nodig zijn om huisbezitters in de toekomst te compenseren.

Alleen de voormalige Forum-fractie stemde tegen het voorstel van GrienLinks, D66, 50Plus, Partij voor de Dieren en SP.