Provincie Fryslân en banken gaan samen bedrijven redden

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Een consortium van provincie Fryslân, banken en accountants gaat Friese bedrijven die te belangrijk zijn voor de economie helpen om te voorkomen dat ze omvallen.

Op voorspraak van het consortium, dat het project de naam Business Boost Fryslân heeft meegegeven, nemen experts een bedrijf onder handen dat het door de coronacrisis lastig heeft, maar voor de regionale economie te belangrijk is om aan het lot over te laten. Experts – van juristen tot mkb-specialisten – zullen een bedrijf omvormen en klaarmaken voor de nieuwe economie.

Gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA, economische zaken) en directeur Dennis Carton van mkb-ondersteuner YnBusiness vertellen in een interview met de Leeuwarder Courant dat bedrijven niet altijd zelf aan de bel trekken als ze in de problemen zitten. ,,Wij mogen niet in de krant lezen dat een curator een oordeel heeft geveld over een bedrijf. Dan zijn we te laat.’’

Gezamenlijk belang

Door banken en accountants hun klanten te laten scannen, ziet de provincie eerder of een bedrijf in moeilijkheden verkeert. ,,Zij zijn de financiële poortwachters van ons mkb. Zij kennen de bedrijven en herkennen eerder de pijn bij een bedrijf’’, zegt De Rouwe. ,,Door op tijd in te grijpen kunnen we deze bedrijven begeleiden naar gezonde bedrijfsvoering onder nieuwe economische omstandigheden.’’

De Rouwe spreekt van een ,,unieke deal tussen de provincie en banken’’. ,,Voor de crisis zou dit onmogelijk zijn’’, aldus De Rouwe. ,,Banken zouden er niet voor open staan om met klanten en overheid in gesprek te gaan over de toekomst van een onderneming. Nu is er een gezamenlijk belang: welke bedrijven willen we ook na de crisis behouden voor onze regionale economie?’’

Lees ook PREMIUM | Bedrijven moeten zich niet bezwaard te voelen bij coronasteun: 'Je concurrent vraagt die regeling wél aan'

Banken, accountants en de specialisten van YnBusiness dragen op basis van hun kennis en gegevens een bedrijf aan, waarna een gesprek met de ondernemer volgt. Staat de ondernemer open voor hulp, dan wordt een team van experts op het bedrijf gezet om de boeken en de strategie door te lichten en aan te passen.

Voorwaarden

,,Het traject is op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend’’, zegt De Rouwe. ,,Het gaat om een proces dat maanden kan duren, waarbij het bedrijf wordt ondersteund door onze experts. Wij vragen van de ondernemer dan ook bereidheid om te veranderen en te innoveren.’’

Niet alle mkb’ers komen in aanmerking. Het consortium richt zich op bedrijven die belangrijk zijn voor de regionale economie, een onmisbare positie innemen in een dorp of plaats of een cruciale rol spelen binnen een keten. Het kan gaan om familiebedrijven, maar ook om cultuurhuizen, fabrieken en kleine mkb-ondernemingen. Belangrijke voorwaarde is dat ze bereid zijn hun onderneming te verduurzamen.

,,We richten ons op half twaalvers ’’, zegt Dennis Carton van YnBusiness. ,,Geen ondernemingen waar het al vijf voor twaalf is of zelfs kwart over twaalf, maar bedrijven waar we zorgen over hebben en de pijn nog niet op korte termijn voelen. Dan kunnen we op tijd ingrijpen.’’

Honderd bedrijven

De eerste firma is inmiddels bezocht, een afspraak bij twee anderen staat gepland. De Rouwe en Carton mikken het komende halfjaar op het scannen en helpen van honderd bedrijven. ,,Banken en accountants dragen bedrijven aan, maar ze mogen ook zelf hun hand opsteken’’, zegt Carton.

In het consortium zitten naast de provincie en YnBusiness ook accountants, juristen, de ING Bank, Rabobank en ABN Amro, kredietverstrekkers als Qredits en participatiemaatschappij FB Oranjewoud.

Zij doen zonder winstoogmerk mee, benadrukt Sander de Rouwe. ,,Het behoud van het bedrijf voor de Friese economie en dus behoud van hun klanten, dat is de winst.’’

Nieuws

menu