Provinciale gebouwen donker tijdens Earth Hour

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Alle lichten in de provinciale gebouwen worden op 27 maart aanstaande een uur gedoofd.

Op voorspraak van PvdA, GrienLinks, D66 en Partij voor de Dieren zal Gedeputeerde Staten de lichten op het Provinsjehûs en andere provinciale bijgebouwen doven tussen half negen en half tien ‘s avonds. De provincie sluit daarbij aan bij Earth Hour, een internationaal event van het Wereld Natuur Fonds waarbij huishoudens en bedrijven een uur lang hun huizen en gebouwen verduisteren om aandacht te vragen voor het belang van duisternis voor de natuur.

Earth Hour wordt altijd georganiseerd op de zaterdag dat de klokken worden verzet. In de nacht van zaterdag 27 maart op zondag 28 maart gaat de zomertijd in. Provinciale Staten hopen dat andere overheden meedoen en Friesland een uur lang te verduisteren.

Gedeputeerde Sietske Poepjes sprak van een ,,sjarmant útstel. We jouwe hjir graach oandacht oan en we sille it sa tsjuster mooglik meitsje.’’