Provinciale Staten behandelen in mei verzoek tot referendum

Overhandiging van de handtekeningen door Kevin Oudhuis en Forum-fractievoorzitter Albert van Dijk aan commissaris van de Koning Arno Brok. FOTO NIELS WESTRA

Provinciale Staten behandelen in mei het burgerinitiatief ‘Referendum voor Friesland’. Eerst moeten de opgehaalde handtekeningen op geldigheid worden gecontroleerd.

,,Wy moatte earst toetse oft de hantekenings wol fan minsken binne’’, sprak commissaris van de Koning Arno Brok woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten.

Brok ontving dinsdag van initiatiefnemer Kevin Oudhuis uit Leeuwarden ruim 2000 ondersteuningsverklaringen voor een referendum over de provinciale referendumverordening. Oudhuis wil, gesteund door Forum voor Democratie, de referendumregels versoepelen en daar de mening van de inwoners van Friesland over horen.

Nog 25.000 handtekeningen nodig

De griffie van de provincie Fryslân kijkt ook of de referendumvraag van Oudhuis referendabel is. In de mei-vergadering komen Gedeputeerde Staten met een voorstel. Provinciale Staten moeten uiteindelijk instemmen met het verzoek. Doen zij dat, dan heeft Oudhuis nog 25.000 handtekeningen nodig om daadwerkelijk een referendum af te dwingen.

Het reglement schrijft voor dat die handtekeningen fysiek gezet moeten worden op de gemeentehuizen. Oftewel: iedereen die het verzoek wil steunen, moet in de eigen gemeente naar het gemeentehuis om een ondersteuningsverklaring te ondertekenen.

Een logistieke operatie, weet Forum-fractievoorzitter Albert van Dijk. Ook onwenselijk in deze coronacrisis. Er zou te veel aanloop zijn richting de gemeentehuizen. Op voorspraak van Van Dijk wil Brok kijken of de handtekening ook digitaal gezet kan worden. ,,Wy sille sjen wat digitaal mooglik is om it goed en ordintlik ferrinne te litten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Politiek