Protestants De Westereen is met grotere kerk klaar voor toekomst

De Rotondetsjerke in de Westereen. FOTO GOOGLE STREETVIEW

‘Supergrutsk’ neemt protestants De Westereen zondag de vernieuwde en uitgebreide Toertsjerke weer in gebruik.

De verbouwing, die 1,4 miljoen euro kostte, duurde een jaar. In die tijd kerkten de protestanten in de voorheen gereformeerde Rotondetsjerke, die nu met de kosterswoning verkocht is.

,,Dat hat moai wat jild opsmiten’’, vertelt Jan Wagenaar, voorzitter van he college van kerkrentmeesters. ,,Wy hiene ek noch wat sparre. Fierder ha gemeenteleden en sels oaren út it doarp ús jild lient. Oer fiif jier binne wy dêr wer lyk mei.’’

Glas en groen

De kerk is opener en uitnodigender geworden met veel glas. Eromheen blijft het groen: geen hekken of heggen. De oude kerkzaal was met 220 plaatsen te klein, de nieuwe – met een glazen kruis dat van buiten ook is te zien – telt minimaal 350 en maximaal 450 plekken.

Het multifunctionele gebouw is ook te gebruiken voor concerten of toneelvoorstellingen. Een muziekvereniging wil er wel repeteren. Het podium is 25 meter breed en 6 diep.

Ook is er een kleinere tweede kerkzaal voor 120 mensen. Die kan dienst doen voor de tweede, alternatieve dienst een keer in de veertien dagen om 11.30 uur. Die is gericht op jeugd en jonge gezinnen. ,,Wy hiene rekkene op 30 minsken, mar der komme al gauris 80. Us dûmny Bernard Terlouw rjochtet him spesjaal op dy groepen.’’

Moderne snufjes

Technisch zijn er ook meer mogelijkheden met beeld- en geluidsverbindingen tussen de diverse zalen en overal de modernste projectiemogelijkheden. De jeugd heeft een eigen ruimte ingericht met bar, krukken, statafels en een chillhoek met groot scherm voor films.

Oudere gemeenteleden moeten wennen aan het nieuwe. Wagenaar: ,,Foaral dy minsken hiene it snein dreech by it ôfskie fan de Rotondetsjerke. Mar it wurdt no snein in hiel blide tsjinst. Wy binne as fusearre gemeente klear foar de takomst.’’

Nieuws

menu