Protest tegen uitstel dorpscentrum Menaam

In optocht trekken verenigingen uit Menaam donderdag naar de laatste raadsvergadering van Menameradiel.

De gymzaal in Menaam is verouderd. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De gymzaal in Menaam is verouderd. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De plannen voor een multifunctionele accommodatie (MFA) in Menaam dateren van september 2015. Toen presenteerde de werkgroep MFA de geplande metamorfose van de oude gymzaal aan de Greate Buorren tot ‘woonkamer’ voor het dorp. Toen in oktober de financiële onderbouwing werd ingeleverd, inclusief een subsidieverzoek richting gemeente, verwachtte de werkgroep MFA dat dit subsidieverzoek aan de raad voorgelegd zou worden.

Teleurgesteld

Nieuws

menu