Statenlid Theun Wiersma wil proefproces over wie verantwoordelijk is voor voor funderingsschade in Fries veenweidegebied

Zijn provincie en Wetterskip Fryslân nu wel of niet verantwoordelijk voor de funderingsschade in het veenweidegebied? Een proefproces moet dat voor eens en altijd duidelijk maken, vindt onafhankelijk Statenlid Theun Wiersma.

Funderingschade bij een woning in de Groote Veenpolder.

Funderingschade bij een woning in de Groote Veenpolder. Rob de Wind

De provincie en Wetterskip Fryslân zijn in het verleden overgegaan tot waterpeilverlagingen in het veenweidegebied en voor Wiersma (voorheen 50-Plus) is het zonneklaar dat hierdoor de funderingsproblemen zijn ontstaan. Gedeputeerde Staten en een meerderheid van de Friese Staten willen die relatie echter niet leggen. Zij stellen dat er waarschijnlijk sprake is van een multicausaliteit. Ook factoren als klimaatverandering, bodemgesteldheid, bacteriën in het funderingshout en slechte funderingen kunnen een rol spelen.