Predikant Wim Beekman: 'Kerken moeten zich bezinnen op uitzonderingspositie tijdens lockdown'

Een handjevol gemeenteleden luisterde in oktober in de Bethelkerk naar de preek die dominee Jacob Folkerts in zijn woonkamer uitspreekt.

Een handjevol gemeenteleden luisterde in oktober in de Bethelkerk naar de preek die dominee Jacob Folkerts in zijn woonkamer uitspreekt. FOTO JILMER POSTMA

Kerken moeten zich bezinnen op de vraag of ze de benutting van hun uitzonderingspositie wel gepast vinden nu een groot deel van de samenleving op slot gaat, stelt Wim Beekman, classispredikant van de PKN.

,,Ik was maandagavond echt onder de indruk van de toespraak van Rutte’’, zegt Beekman, ,,vooral vanwege de enorme consequenties voor de hele samenleving.’’ Voor de kerken verandert er eigenlijk niets. Diensten met maximaal dertig bezoekers zijn nog altijd toegestaan al luidt ook hier het advies zo veel mogelijk online te doen. ,,Er zijn gemeenten die alleen online diensten hebben’’, gaat Beekman verder. ,,Veel kwetsbare leden volgen de diensten ook het liefste online en komen niet meer naar de kerk om maar geen risico te lopen. Dat is niet goed voor de gemeenschapszin maar daar zitten dorpshuizen, sportclubs en duivenfok verenigingen ook mee.’’

Een behoorlijke, al langer geldende beperking tijdens de kerkdiensten is dat er niet meer wordt gezongen. ,,Dat is een enorme aderlating’’ stelt de predikant. ,,Tegelijkertijd voelt iedereen dat het ook gewoon nodig is.’’ Hoewel de discussie over de uitzonderingspositie van kerken bepaald niet nieuw is, wordt die volgens Beekman, lid van de landelijke coronagroep van de PKN, onder de huidige lockdown nog veel urgenter. ,,Moet je koste wat het kost gebruik blijven maken van je uitzonderingspositie nu een groot deel van de samenleving op slot gaat? Dat vraag ik me af.’’

In deze moeilijke tijd ontstaan volgens Beekman ook veel creatieve ideeën die als doel hebben het onderlinge contact te versterken. Veel kerkelijke gemeenten sluiten zich, aldus de predikant, aan bij het project #Nietalleen dat helpers en hulpbehoevenden bij elkaar brengt. Ook het Kerstengelproject in Eastermar stimuleert te mensen om om te zien naar elkaar. ,,In Koudum, waar ik woon, vierden we zondag Wereldlichtjesdag. Mensen verzamelden zich rond een groot hart bij het dorpshuis en lieten een lichtje branden voor overleden kinderen. Zo merk je dat mensen toch op allerlei manieren - telefonisch, online, maar ook fysiek - proberen om naar elkaar om te kijken.’’

De Classis Fryslân roept alle aangesloten kerken op hun diensten (waar mogelijk) digitaal te houden.