Rijk stelt 21 miljoen euro beschikbaar voor Friese IJsselmeerkust. Nieuwe rietlanden en overstroomgebieden moeten waterkwaliteit verbeteren en natuur versterken

De IJsselmeerkust bij Makkum.

Het Rijk heeft 21 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten aan de Friese IJsselmeerkust die de ecologische waterkwaliteit verbeteren en de natuur versterken.

Het gaat bij deze projecten vooral om de aanleg van rietlanden en overstroomgebieden en een uitbreiding van de vismigratierivier bij de Afsluitdijk, verklaart Marco Kok, programmamanager bij de provincie. Deze vinden vooral plaats op de terreinen van de natuurorganisaties in het gebied.

Uitvoering pas na 2030

Op de uitvoering van de projecten is het nog wel even wachten. Deze staat gepland vanaf 2030. De tussentijd wordt benut voor het uitwerken van de maatregelen en het doorlopen van de procedures.

Koppeling met projecten leefbaarheid

Tevens wordt een koppeling gemaakt met projecten uit het programma voor de Friese IJsselmeerkust. Dat is opgezet om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Naast gelden van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, keert het Windpark Fryslân jaarlijks 1,65 miljoen euro uit aan dit programma.

Het toegekende rijksgeld is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Landelijk is hiervoor 348 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Nieuws

menu