Politiek zwicht niet voor overlast: leugenbank blijft op zijn plek in Franeker

De Pedro Kamstrabank in Franeker. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De bank die zestig jaar geleden werd geschonken door Pedro Kamstra blijft op zijn plek. De raad van Franekeradeel zwicht niet voor overlastgevende jeugd.

Met vijftien stemmen voor en drie tegen heeft de raad van Franekeradeel donderdagavond het voornemen van het college om de bank weg te halen teruggedraaid. Alleen het CDA stemde in met verplaatsing.

Omwonenden ervaren toenemende overlast van geluid, afval en wildplassen door jeugd. Aan de andere kant genieten veel Franekers van de prachtige plek aan het water. Volgens burgemeester Eduard van Zuijlen slaagt de politie er niet in, ondanks steviger handhaving, de overlast terug te dringen.

Hij gaf de raad mee dat extra toezicht in de toekomst alleen mogelijk is door buitengewone opsporingsambtenaren in te zetten. Daar moet de gemeente dan wel geld voor uittrekken. Een kostenpost die zomaar op 200.000 euro kan komen, aldus de burgemeester.

Nieuws

menu