Politie ziet daling van misdrijven tijdens coronapiek: bekijk het aantal in jouw gemeente

. ANP

In de meeste gemeenten daalde het aantal misdrijven in maart en april, blijkt uit cijfers van de politie. Dat schrijft zij toe aan het coronavirus, omdat tijdens de piek veel mensen thuis bleven.

,,Wat er allemaal gebeurde in de maatschappij, zag je direct terug in de cijfers”, aldus Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef.

Nadat vanaf half maart de meeste mensen wegens het virus thuisbleven, nam vanaf die periode een aantal soorten criminaliteit af. Het gaat dan landelijk gezien om zakkenrollen (min 38 procent), woninginbraken (min 21 procent) en rijden onder invloed (min 16 procent).

Gevallen van cybercrime stegen enorm, met liefst 169 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook meldingen van overlast, zoals geluidshinder, burenruzies en overlast, namen toe. ,,De collega’s hebben er hun handen aan vol gehad’‘, aldus Huyzer.

Ook in Friesland daalde het aantal misdrijven in maart en april, al was dat niet in alle gemeenten het geval. In Opsterland steeg het aantal in maart naar 61, ten opzichte van 38 in februari.

In bijvoorbeeld Smallingerland zorgde het coronavirus wel voor een duidelijke daling: van 179 in februari, naar 138 en 154 in maart en april. In mei en juni was er weer meer criminaliteit: 184 en 183. Ook onder andere in Waadhoeke, Tytsjerksteradiel en Heerenveen was de daling goed te zien.

Leeuwarden bleef ten opzichte van februari redelijk gelijk in maart (473 om 487). In april noteerde de politie 458 misdrijven in de de gemeente. In mei was dat aantal weer gestegen tot 570.

De politie deelde woensdag gedetailleerde criminaliteitscijfers over het eerste half jaar van 2020. Tot op wijkniveau kunnen nieuwsgierigen kijken hoeveel en wat voor misdrijven er bij hen hebben plaatsgevonden.

Nieuws

menu