Poezencampagne volgend voorjaar op herhaling

Beeld uit de campagne 'Kuikens in het land, poes in de mand'. Foto: Binne-Louw Katsma

De BFVW-campagne waarmee dit voorjaar is geprobeerd loslopende huiskatten uit de buurt van weidevogels te houden, keert volgend jaar terug.

Initiatiefnemer Age de Jong uit Scharnegoutum wil met Vogelbescherming Nederland kijken of het mogelijk is ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ ook landelijk in beeld te brengen. De actie moest burgers ervan bewustmaken dat katten in het veld een bedreiging vormen voor vogels en kuikens. Hen werd verzocht de huisdieren ’s nachts binnen te houden gedurende het nestseizoen.

Of de campagne resultaten heeft opgeleverd is lastig te meten, schrijft De Jong in een evaluatie. Waarnemingen door jagers die ’s nachts in het veld waren, leverden geen duidelijke cijfers op. De weidevogels beleefden een desastreus voorjaar.

De campagnefilmpjes met zanger Emiel Stoffers van De Hûnekop, zijn op sociale media goed bekeken. Op YouTube haalden ze 76.500 views. De Bond Friese Vogelwachten deelde de campagnekosten (27.500 euro) met provincie, natuurorganisaties, agrarische collectieven, Friese Milieu Federatie en Jagersvereniging.

Nieuws

Meest gelezen

menu