Plan voor grote zonneweide bij vliegbasis Leeuwarden

Alleen als er draagvlak is in de dorpen Ingelum en Marsum, komt er een grote zonneweide bij de vliegbasis in Leeuwarden.

De plannen voor een grote zonneweide bij de vliegbasis komen van Rijksvastgoedbeheer, die de 12 hectare tussen Marsum en Ingelum in bezit heeft. Er ligt een agrarische bestemming op, maar met de grond wordt al jaren niets gedaan.

De grootte van het gebied is vergelijkbaar met het zonnepark van Ameland dat als grootste in Nederland werd gepresenteerd. Inmiddels zijn er bij Heerenveen plannen voor een veel groter park. Oliebedrijf Shell wil daar 20 hectare volbouwen met 35.000 tot 40.000 zonnepanelen. Op Ameland liggen er ruim 23.000.

Dorpen moeten meeprofiteren

Het is de bedoeling dat de dorpen Marsum en Ingelum, waar het park tussenin komt te liggen, en Jelsum en Koarnjum meeparticiperen en -profiteren, vertelt voorzitter Hans Wassenaar van de Marsumer Energie Kooperaasje (MEK).

Het is nog niet duidelijk of dit via teruggave op de energiebelasting gaat of op een andere manier. De plannen zijn prematuur, benadrukt Wassenaar.

De grond ligt op gebied van de gemeente Leeuwarden, die eerst wil weten hoe de inwoners van Marsum en Ingelum erover denken. Bovendien ligt de beoogde grond ver van de weg en moet er een kostbare kabel aangelegd worden om de energie te transporteren. De opbrengst wordt zo’n 10 megawatt, aldus Wassenaar.

Kans voor Marsum

Wassenaar denkt dat de panelen goed af te schermen zijn van de omgeving door het plaatsen van bosschages of een wal. Bosschages onttrekken nu ook de bunkers van Defensie aan het oog.

Voor Marsum kan het plan een mogelijkheid zijn om toch mee te doen aan duurzame energie. Het dorp kent een beschermd dorpsgezicht en daar mogen geen zonnepanelen op de daken.

Dinsdagavond worden de inwoners ingelicht. Maandagavond was Ingelum aan de beurt.

Nieuws

menu