Pijnlijke tik op vingers voor college Leeuwarden om kostenoverschrijding Reuzen

Sjoerd Feitsma (links) en gedeputeerde Sietske Poepjes.

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft wethouder Sjoerd Feitsma en burgemeester Ferd Crone woensdagavond laat een gevoelige tik uitgedeeld.

Onderwerp van debat was het moment waarop het college de raad informeerde over de kostenoverschrijding bij de Reuzen van Royal de Luxe.

Zoals deze krant op 22 september onthulde wist het college al op 9 juli dat het budget voor de organisatie fors overschreden zou worden. De raad werd echter pas op 18 september geïnformeerd dat de kosten voor crowdmanagement en aanpassingen in de stad vijf ton hoger waren uitgevallen en bedroegen daarmee geen zes ton maar 1,1 miljoen euro.

Sjoerd Feitsma verklaarde toen dat het college er bewust voor had gekozen om de raad pas in september te informeren omdat dan het totaalplaatje duidelijk zou zijn.

Motie

Die opmerking schoot Gijs Jacobse van Gemeentebelangen in het verkeerde keelgat. Jacobse diende een motie in met als boodschap dat het college in het vervolg de raad direct zou informeren als er ‘significante overschrijdingen’ zouden plaatsvinden. Dat uiteindelijk de hele raad – op D66 na – de motie zou steunen, kwam als een donderslag bij heldere hemel.

Tijdens het debat spraken de oppositiepartijen hun steun uit voor de motie maar de PvdA, Pal/GroenLinks en D66 richtten hun pijlen op de formulering van de motie. Alle drie de partijen vonden weliswaar dat ze al in juli geïnformeerd hadden moeten worden maar namen afstand van de formulering.

Woordenspel

Burgemeester Ferd Crone en wethouder Sjoerd Feitsma gaven in hun beantwoording van vragen echter niet toe aan de gevoelens van de raad.

Diverse verzoeken van de raad om te zeggen dat ze het ‘met de kennis van nu anders zouden hebben gedaan’ en de raad wel op 9 juli hadden moeten informeren, lieten de bestuurders liggen. Integendeel, de beantwoording mondde uit in een woordenspel tussen college en raad.

In de slotronde van het debat verklaarde coalitiepartner CDA plots de motie te steunen, gevolgd door Pal/GroenLinks en – na een schorsing – ook de PvdA. D66 stemde tegen; de partij vond de motie juridisch overbodig.

Nieuws

menu