Zo bestrijd je chronische pijn, schrijft expert Louis Zantema uit Leeuwarden in een doe-boek

Aan chronische pijn is misschien wat te doen, maar het gaat niet vanzelf en het vergt serieuze training. Dat is de teneur van het zelfhulpboek Bevrijd van Pijn van de Leeuwarder gz-psycholoog Louis Zantema.

Louis Zantema toont de VR-bril voor behandeling van chronische pijn, samen met zijn zakenpartner Margryt Fennema.

Louis Zantema toont de VR-bril voor behandeling van chronische pijn, samen met zijn zakenpartner Margryt Fennema. FOTO NIELS WESTRA

Zantema heeft de afgelopen tien jaar een naam opgebouwd als pijnexpert. Hij is vooral bekend van de ontwikkeling van een virtual reality-bril tegen chronische pijn, een internationaal bekroonde vinding .