Wie geeft het Aanvalsplan Grutto het beslissende zetje? Met een petitie hoopt voortrekker Pieter Winsemius Den Haag in beweging te krijgen

Wie geeft het Aanvalsplan Grutto het beslissende zetje? Met een petitie die woensdag is aangeboden aan de Tweede Kamer hopen de initiatiefnemers de Haagse machinerie in beweging te krijgen.

Pieter Winsemius (links), Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland en boer Sjoerd Miedema (rechts) bij de aanbieidng van de petitie op Miedema's land in Haskerdijken.

Pieter Winsemius (links), Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland en boer Sjoerd Miedema (rechts) bij de aanbieidng van de petitie op Miedema's land in Haskerdijken. FOTO NIELS DE VRIES

Het plan dat voortrekker Pieter Winsemius maakte met Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie, is al drie jaar onderweg. Het is in november met lofprijzingen onthaald in Den Haag, maar sindsdien is er niets concreets losgekomen. Met 35 miljoen euro per jaar kunnen de partijen aan de slag.

Op het land van bioboeren Sjoerd en Douwe Miedema bij Haskerdijken bood Winsemius de petitie woensdag via een online-verbinding aan de vaste Kamercommissie voor LNV-zaken aan. De strekking in een notendop: red de weidevogels en maak het Aanvalsplan Grutto onderdeel van een nieuw regeerakkoord. Hiervoor tekenden 86.430 mensen.

Winsemius maande de Kamerleden vooral tot spoed. ,,Iedereen omarmt het plan. Niet alleen de groene achterban, niet alleen de Tweede Kamer, maar ook het ministerie van LNV en alle gedeputeerden. Dat is super, maar het is nog niet hetzelfde als dat er wat gebeurt.’’

Half geld

De kortste route naar succes loopt volgens de oud-minister via de provincies en LNV. Vrijdag overlegt minister Carola Schouten in het Interprovinciaal Overleg met gedeputeerden over de Nederlandse inzet voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. Daar kan al een klap worden gegeven op het gruttoplan. Winsemius haalde een vast zegje van zijn Friese beppe aan: ,,It moat no naaid wurde sa’t it knipt is.’’

Winsemius hoopt dat de Kamer druk zal zetten op dit beraad. ,,Want de kans bestaat dat er ook vrijdag weer iets komt van nader overleg, nog een keer bekijken en misschien maar half geld of iets pilot-achtigs… Dat kan niet meer! Daar kun je de grutto niet mee redden. We kunnen niet pas na de zomervakantie verder gaan en nog weer een jaar verliezen.’’

Breekijzer

Kees de Pater van Vogelbescherming mist urgentiebesef bij de overheden. ,,Ze komen maar niet tot handelen, terwijl we de gruttopopulatie ieder jaar 5 procent achteruit zien gaan.’’

Hij zou graag een juridisch breekijzer achter de hand hebben, vergelijkbaar met de Urgenda- en stikstofuitspraken. ,,Dat kan een uiterste optie zijn, maar we willen het liefst iets bereiken met brede steun van boeren en politiek.’’

Koolstofmarkt

Boer Sjoerd Miedema riep de Kamerleden op zich hard te maken voor het verbinden van de landbouw aan de koolstofmarkt, ook in het belang van de weidevogels. Boeren kunnen CO2 binden en vasthouden met blijvend grasland en het vernatten van veen. Bedrijven kunnen hiervoor een vergoeding leveren waarmee ze uitstoot van broeikasgas compenseren. Miedema pioniert hier zelf al mee via Valuta voor Veen.

Miedema: ,,Zo kun je een geldstroom creëren waar boeren voor in de beweging komen. Wanneer wij als boeren koolstof vastleggen, creëren we een betere vruchtbaarheid en vasthoudend vermogen van de grond. Eigenlijk gaat alles met sprongen vooruit, waardoor de grutto zich weer thuis voelt in onze weides.’’

Valuta voor Veen is een van de geopperde verdienmodellen voor boeren in het Aanvalsplan Grutto. Andere opties zijn: ANLB-beheersgeld, meer melkgeld en lagere waterschapslasten. De initiatiefnemers hopen een stapeling van deze inkomstenbronnen voor lange tijd van de grond te krijgen in 34 gebieden van elk 1000 hectare waar weidevogels optimaal worden beschermd. Het liefst willen ze dit jaar al in een handvol proefgebieden aan de slag gaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Natuur en milieu