Petitie Fryske Akademy komt op slim moment

De Fryske Akademy.

De Fryske Akademy. FOTO NIELS WESTRA

Een nieuwe directeur van de Fryske Akademy die Friesland niet kent? Ondenkbaar, dat moet niet, vinden honderd ondertekenaars.

De sollicitatieprocedure voor de Fryske Akademy sloot dinsdag. Woensdagochtend overhandigde Redbad Veenbaas namens het Feitsma Fûns een petitie, ondertekend door zo’n honderd sympathisanten, aan Arno Brok, de Friese commissaris van de Koning, en gedeputeerde Sander de Rouwe, die de Akademy in portefeuille heeft.