Voorloper veengebied: 'Waterpeil hoger, dan peilvakken kleiner'

Veenpolder. FOTO NIELS DE VRIES

Om het waterpeil in veengebieden goed te kunnen verhogen, moet Wetterskip Fryslân terug naar kleinere peilvakken. Dat bepleitte Sjoerd Miedema donderdagavond.

Miedema is biologisch melkveehouder in Haskerdijken en voorloper onder de boeren in het veengebied. Hij doet sinds vorig jaar als eerste boer mee aan het Valuta voor Veen-project, waarbij hij via CO2-certificaten door het bedrijfsleven wordt vergoed voor een hoger waterpeil.

De proef van Miedema loopt ,,ferbluffend goed”, zei hij bij de tweede hoorzittingsavond over de Friese veenplannen. Maar wel loopt hij ertegenaan dat peilvakken kleiner zouden moeten. Omdat binnen één peilvak de bodemhoogtes nu sterk verschillen, komen lager gelegen delen soms volledig onder water. ,,Dy grutte peilfakken, dêr moat men mei op doare te hâlden.”

Ook Klaske Porsius uit Haskerdijken, tegenstander van de veenplannen, refereerde aan de grote peilvakken. Haar boerenbedrijf gebruikt de laagst gelegen gronden in een peilvak met een hoogteverschil van een meter. En wat dan, zei ze, als het waterpeil omhoog moet tot veertig centimeter onder het maaiveld in het hoogst gelegen deel?

Te snel in het defensief

Voorloper Miedema vond dat vooral boeren te snel in het defensief springen. Een peilverhoging is, benadrukte hij, goed voor mens, boer én natuur. Met bijvoorbeeld CO2-certificaten kunnen boeren een nieuw verdienmodel creëren. ,,Doar te sjen: it moat oars, mar it kín ek oars.”

Net als woensdag kwamen veelal boeren en natuurbeschermers aan het woord. En een enkele funderingsgedupeerde: Annette Notenbomer, die woont in het buitengebied bij Luxwoude. Zij bepleitte meer aandacht voor huiseigenaren. ,,Zij doen eigenlijk mee aan een bijzettafeltje.”

It Fryske Gea-directeur Henk de Vries herhaalde het ongenoegen van natuurorganisaties over de plannen. Hij zei ,,skokt” te zijn dat de beoogde waterpeilverhoging wordt beperkt tot een derde van het veengebied. ,,At we yn twa tredde fan it feangebiet neat dogge, giet it fan ús ôf en krije we it noait wer werom.”

De politiek gaat nu oordelen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Veenweide