Bestuurskundige Avelien Haan-Kamminga concludeert uit recente peilingen: gevestigde orde heeft groepen mensen niet goed in beeld

Beïnvloeden peilingen het gedrag van kiezers? Bestuurskundige Avelien Haan-Kamminga van de Thorbecke Academie in Leeuwarden, onderdeel van NHL Stenden, denkt van niet. ,,Behalve als sprake is van een hele spannende strijd.”

Avelien Haan-Kamminga.

Avelien Haan-Kamminga. Foto: Marieke Balk

Er wordt dezer dagen, in aanloop naar de Statenverkiezingen op 15 maart, weer volop gepeild naar onze politieke voorkeur. Voorstanders wijzen op het nut van deze peilingen: ze voorzien in een nieuwsbehoefte en ze creëren een soort verkiezingskoorts die de opkomst ten goede komt.

Koorts vooral bij politici