Partij voor de Dieren wil kikkertrap om dier uit put te redden

FOTO PIXABAY

De gemeente Leeuwarden moet kikkertrapjes in het riool plaatsen, vindt de Partij voor de Dieren. Van Hall Larenstein doet onderzoek.

Miljoenen kikkers en padden, maar ook muizen en egels sterven jaarlijks onnodig in de kolken van de Nederlandse riolering. Ze vallen in zo’n put en kunnen er dan niet meer uit, stelt de Partij voor de Dieren. Ze baseert zich op onderzoek van stichting RAVON, die veel kennis verzamelt over amfibieën en reptielen.

De PvdD vroeg in 2018 aan burgemeester en wethouders van Leeuwarden om onderzoek te doen naar een oplossing en herhaalde dit verzoek dit jaar. Trapjes zouden een oplossing kunnen zijn. Elders in het land zijn al ervaringen met metalen plaatjes, waarover kleine dieren naar buiten kunnen klimmen.

,,Bij ons komt het niet veel voor dat er amfibieën in de kolken belanden’’, zegt wethouder Douwstra. Hogeschool Van Hall Larenstein is wel gevraagd om een inventarisatie te verrichten van het probleem in Leeuwarden. Mocht hieruit alsnog naar voren komen dat er veel beestjes in het riool vallen, dan zijn maatregelen alsnog mogelijk.

Er leven zeer veel kikkers en padden in Leeuwarden en omliggende dorpen. In hun leefmilieu bevinden zich meestal echter weinig rioolkolken.

Nieuws

menu