Pakket vol maatregelen tegen overlast azc'ers

FOTO DE VRIES MEDIA

Staatssecretaris Broekers-Knol komt met een toolbox met maatregelen voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers.

In deze toolbox staan alle instrumenten op een rij voor gemeenten, winkeliers, medewerkers in de migratieketen, openbaar vervoerders en andere partijen die te maken hebben met overlast veroorzaakt door asielzoekers.

Het gaat om ruim zeventig maatregelen, van de inzet van cameratoezicht en extra beveiliging tot het opleggen van een meldplicht of gebiedsverbod.

De aanpak van overlast vereist nauwe samenwerking tussen bovenstaande partijen, de politie en het Openbaar Ministerie. De toolbox biedt hiertoe handvatten. Zo wil de staatssecretaris de aanpak van overlastgevers verder versterken.

“Overlast is onacceptabel en het ondermijnt het draagvlak voor de opvang van mensen die onze bescherming echt nodig hebben omdat ze vluchten voor oorlog of vervolging”, zegt staatssecretaris Broekers-Knol. ”We hebben gemeenten, OM, politie en alle andere betrokken partijen hard bij nodig bij de aanpak van overlast. Zij kunnen vaak het best beoordelen welke aanpak bij de lokale problematiek past.”

Een relatief kleine groep zorgt voor overlast, zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Overlastgevers simpelweg uitzetten tijdens de asielprocedure kan niet, onder meer vanwege internationale wet- en regelgeving.

In de afgelopen anderhalf jaar zijn vier ketenmariniers aangesteld met de opdracht de verschillende betrokken partijen te helpen met de gezamenlijke aanpak van overlast.

Nieuws

menu