Hoogleraar Marcel Boogers heeft niks met kritiek op provincies: 'Pak eerst het gemeentelijke gerommel aan'

Ook voorafgaand aan de komende Statenverkiezingen laait de discussie weer op: heeft de bestuurslaag provincie nog wel nut? Marcel Boogers, hoogleraar lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente, vindt van wel. Hij zou liever zien dat het debat zich toespitst op ,,die rommelige, ondemocratische gemeentelijke samenwerkingsverbanden.”

Hoogleraar Marcel Boogers.

Hoogleraar Marcel Boogers. Foto: David Lok

Kort nadat Ad Kuijper afscheid nam als directeur van de provincie Gelderland, vroeg hij zich kort af: hoe belangrijk was nou eigenlijk de provincie? Zijn conclusie loog er niet om: op provinciehuizen is sprake van een overdaad aan besluitvorming, een overdaad aan politieke rimram en een hoge mate van zelfbevrediging. Hij stelde voor om de taken onder de te brengen bij Rijksagentschappen en gemeenten, die dan wel groter moeten worden.

Veel debat, amper iets veranderd